Menu
ANGEBOT

Witaj na L.G.O., Stronie internetowej Luxury Goods Online Ltd. Dane zawarte na tej stronie służyć mogą jedynie jako informacje o charakterze ogólnym i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach edukacyjnych. Prosimy, abyś przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z tej strony uważnie przeczytał i zapoznał się z warunkami korzystania z niej. Uzyskując dostęp i korzystając ze strony, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś Regulamin Korzystania ze Strony. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami korzystania ze strony, nie powinieneś uzyskiwać do niej dostępu ani z niej korzystać.

1. Korzystanie ze strony.

Dane zawarte na tej stronie służyć mogą jedynie jako informacje o charakterze ogólnym i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach edukacyjnych. Określone sekcje tej strony przeznaczone są dla wybranych odbiorców, w tym Pracowników, konsumentów i udziałowców L.G.O. Luxury Goods Online Ltd., a także przedstawicieli służby zdrowia i opinii publicznej. Dostęp i korzystanie z informacji zawartych na stronie są przedmiotem Regulaminu Korzystania ze strony. Przystępując do korzystania z tej strony, w pełni i bez zastrzeżeń akceptujesz Regulamin Korzystania ze Strony.

2. Zawartość.

L.G.O. Luxury Goods Online Ltd. dokładać będzie wszelkich starań, by informacje zawarte na stronie były możliwie dokładne i aktualne, przy czym strona L.G.O. Luxury Goods Online Ltd. nie udziela gwarancji co do ich dokładności, aktualności i kompletności. Przystępujesz do korzystania ze strony i zapoznajesz się z zawartymi na niej treściami na własną odpowiedzialność. L.G.O. Luxury Goods Online Ltd. nie udziela żadnego rodzaju gwarancji, bezpośredniej ani sugerowanej, w tym gwarancji przydatności handlowej czy skuteczności określonego zastosowania. Ani L.G.O. Luxury Goods Online Ltd., ani żadna ze stron zaangażowanych w tworzenie, produkowanie czy dostarczanie tej strony nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym, w żadnym zakresie, za szkody bezpośrednie, przypadkowe, pośrednie czy karne wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z tej strony ani za błędy czy braki w treści na niej zawartej. Wyłączenie od odpowiedzialności dotyczy również narażania i powodowania uszkodzeń komputera w związku z zainfekowaniem wirusami.

3. Zadośćuczynienie.

Wyrażasz zgodę na ochronę i zabezpieczenie L.G.O. Luxury Goods Online Ltd., jego urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, dostawców i partnerów zewnętrznych przed stratą, szkodą lub dodatkowymi kosztami, włączając w to opłaty wynikające z czynności prawnych związane z pogwałceniem Regulaminu Korzystania ze Strony.

4. Strony zewnętrzne i linki.

Ta strona może zawierać linki i odnośniki do innych stron nadzorowanych przez zewnętrznych partnerów, za które to strony L.G.O. Luxury Goods Online Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Tego typu linki zamieszczone są a stronie wyłącznie dla wygody użytkowników. Jednocześnie dostęp do tej strony możliwy jest za pośrednictwem stron zewnętrznych, za których działanie L.G.O. Luxury Goods Online Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności. L.G.O. Luxury Goods Online Ltd. nie udziela żadnego rodzaju gwarancji dotyczącej dokładności, aktualności ani kompletności informacji zawartych na tych stronach i nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody czy uszczerbki na zdrowiu wiążące się z treścią czy informacjami, jakie one zawierają. Publikowanie linku do strony zewnętrznej nie jest związane z jakąkolwiek promocją czy rekomendacją ze strony L.G.O. Luxury Goods Online Ltd.

5. Pozostałe informacje.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie nie będzie obowiązywać, przy jednoczesnym dalszym egzekwowaniu wszystkich pozostałych postanowień. L.G.O. Luxury Goods Online Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia treści ze strony według własnego uznania.

 

Dostarczamy do dużych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Poznań, Katowice, Łódź, Gdynia, Rzeszów, Opole, Zielona Góra, Legnica, Jelenia Góra, Bielsko-Biała i każdego innego miasta.

Gwarantowana szybka i rzetelna dostawa.